20 april 2017

Spookjongeren in Woerden?


Ze volgen geen studie, hebben geen adres en geen baan of inkomen. Veel gemeenten weten dat ze er zijn maar hebben moeite ze op te sporen om ze te kunnen helpen aan bijvoorbeeld een baan of een diploma. Hugo Bulk: “Wij willen hen niet laten vallen maar hulp en ondersteuning bieden”

Situatie in Woerden
Deze uitgeschreven jongeren kunnen zich uitgeschreven hebben als inwoner van de Gemeente Woerden om deurwaarders, de onderwijsinspectie of justitie te ontlopen. Een deel van hen heeft problematische schulden, een criminele achtergrond of een slechte thuissituatie. Hugo Bulk: “Het is belangrijk om deze jongeren die overal uitgeschreven zijn toch op te sporen en ze te begeleiden naar opleiding of werk.”

Geen inkomen
Door uitschrijven verbetert hun situatie niet. Ze verliezen hun recht op een inkomensvoorziening (bijstand is mogelijk vanaf 27 jaar), scholing en op medische zorg. Het opsporen en begeleiden van deze groep vraagt om een gerichte aanpak. De fractie CU-SGP Woerden heeft daarom vragen gesteld aan het college naar de omvang van de problematiek in Woerden, en wat er voor deze jongeren wordt gedaan.

Hugo Bulk 
Fractie CU-SGP Woerden