5 mei 2015

Statement Bevrijdingsdag

Toen ik gevraagd werd om een statement over vrijheid te maken, dacht ik direct aan Corrie Ten Boom. In de Tweede Wereldoorlog werd haar huis een schuilplaats. Uit geloofsovertuiging bood zij hulp aan Joden en andere vluchtelingen. Na verraden te zijn, overleefde Corrie door een wonder het concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog trok zij de wereld over en heeft zij, met de boodschap dat Jezus alles overwint en ware vrijheid geeft, in vierenzestig landen getuigd van Gods liefde voor deze wereld. De titel van haar bekende boek (wat ook verfilmd is) De Schuilplaats komt uit Psalm 91.

De Heer is je schild en bevrijder,

de redder die niet van je wijkt.

Onder zijn vleugels ben je veilig.

Zijn wieken beschermen.

Zijn trouw is een veilig schild.

 

In Gods nabijheid is geen angst meer

voor de plaag van de dag.

Jou zal niets overkomen;

open je ogen

en zie dat het kwaad vergaat.

 

Ik bevrijd wie mij liefheeft

en bescherm wie mij kent.

Roep je mij aan, ik geef antwoord.

In de nood ben ik bij je

en bevrijd je van angst.

Ik zal roem en overvloed geven.

Ik zal je redding zijn.