17 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Cultuur (7)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 6. Cultuur

SGP wil de zichtbare lokale geschiedenis van harte steunen.

Woerden ligt midden in het Groene Hart. Kijk eens rond hoe mooi dat is. Maak een fiets- of wandeltocht in de omgeving. Dit is een geweldig mooie omgeving, die we moeten behouden!

In de Woerdense omgeving hebben we het karakteristieke cope landschap (veengebied met langgerekte stroken uitgegraven grond en grasland) . Dit willen we niet missen!