14 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Duurzaamheid (5)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 4. Duurzaamheid

SGP stimuleert optimale scheiding van afvalstromen (omgekeerd inzamelen). 

Er moet meer nadruk liggen op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval. Deze nieuwe visie op het afvalbeleid (lees: grondstoffenbeleid) moet een beweging op gang brengen, zodat iedereen zich weer verantwoordelijk voelt voor zijn eigen afval.

In Kamerik wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald. Dat moet weggebracht worden naa réén van de 7 ondergrondse containers in Kamerik. Bij succes volgt heel de gemeente Woerden!