8 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Eigen verantwoordelijkheid (1)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt 1 . Eigen verantwoordelijkheid

SGP wil ruimte voor initiatieven uit de samenleving; elke wijk of dorp krijgt een
eigen wijkbudget !

Uitleg

De lokale overheid heeft te veel taken gekregen de afgelopen decennia en moet terug naar haar kerntaken. Om bestaande voorzieningen overeind te houden, moeten gemeente en burgers weer meer zaken samen oppakken. Het dorps- of wijkplatform is uitermate geschikt om ‘het samen oppakken’ vorm te geven. Zeker als het platform een eigen budget in beheer krijgt vanuit de gemeente. 

Voorbeeld

Het platform met dit extra budget stelt een agenda op. Dat wordt goed besteed, aangezien ze precies weten wat er nodig is. Ze kiezen met de bewoners bijvoorbeeld voor een beter groenonderhoud of mogelijkheden om meer om te zien naar elkaar. Op die manier wordt de eigenheid en vitaliteit van een dorp of wijk versterkt.