18 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Leefomgeving (9)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 8. Leefomgeving

SGP focust op ontwikkeling van het Groene Hart, waarbij beperkte groei van Zegveld en Kamerik mogelijk is.

Aandacht voor groen, water en milieu is van belang voor een goede leefomgeving. Mensen willen daar graag gebruik van maken. Door alles goed op elkaar af te stemmen kan ontwikkeling van het Groene Hart gerealiseerd worden en is groei mogelijk! 

Een goede vormgeving is juist te realiseren met een goed doordacht duurzaamheidsplan. Woerden heeft goede stappen gemaakt de afgelopen tijd. We moeten hiermee doorgaan en de duurzaamheidslat steeds hoger leggen.