18 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Onderwijs (10)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 9. Onderwijs

SGP wil aandacht voor meer- en hoogbegaafden binnen Passend Onderwijs.

In 201 4 worden scholen verplicht passend onderwijs te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De rijksoverheid geeft als eerste op haar website aan dat dit kinderen met een handicap of gedragsproblemen zijn. Fijn
dat dit er is! De meer- en hoogbegaafden passen echter ook in deze regeling en deze leerlingen gaan we niet vergeten.

We gaan bijvoorbeeld het gebruik van de mogelijkheden die ‘Weer samen naar school’ of ‘ Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid’ bieden en die onder de aandacht brengen.