11 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Veiligheid (2)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt  2. Veiligheid

SGP wil deelname aan Burgernet of Waaks! sterk stimuleren.

Uitleg
Als je veiligheid in buurt wilt verhogen, is deelname aan Burgernet en Waaks! heel effectief. Door je aan te melden, werk je samen met gemeente en politie om
onveilige situaties te herkennen en te melden. Met alerte bewoners, zal de veiligheid verder toenemen.

Voorbeeld

’ s Avonds met enige regelmaat met of zonder hond door de wijk lopen? Dan zeker aanmelden voor Waaks! . Aanmelden voor Burgernet is ook een aanrader! De SGP is de stimulering hiervan aan het voorbereiden.