17 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Verkeer (8)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 7. Verkeer

SGP wil op de Centrumring langzaam verkeer prioriteit geven. De auto is dan te gast!

We hebben een prachtig centrum dat behouden moet blijven met alle typische gebouwen als middeleeuwse vestingstad. Laat iedereen genieten van dit prachtige stukje Woerden en geef volop ruimte aan fietsers en voetgangers.

30 kilometer is echt het maximum. Door het langzame verkeer altijd voorrang te geven, wordt snel rijden ontmoedigd en laten we de auto sneller staan.