12 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Vrijwilligerswerk (3)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 10. Vrijwilligerswerk

SGP vindt dat vrijwilligers ondersteuning verdienen, zodat ze niet vastlopen.
 
Uitleg
Vrijwilligerswerk en mantelzorg is enorm belangrijk in deze tijd. Deze mensen zijn van onschatbare waarde voor de Woerdense samenleving en verdienen waardering. Het vraagt ook energie en daarom is ondersteuning noodzakelijk.
 
Voorbeeld
Dankzij de inzet van vrijwilligers, die in kerken, sportverenigingen, WMO of mantelzorg actief zijn, gaan veel dingen goed! De gemeente kan bijvoorbeeld helpen in het vinden van een stukje aanvullende mantelzorg door te leren hóe je zoiets nu aan iemand kan vragen.