13 maart 2014

Uitleg Speerpunten - Zorg en Welzijn (4)

Speerpunten = praktisch uitleggen = naar de Kern

Het verkiezingsprogramma is af en beschrijft waar we voor staan als SGP met een concrete toespitsing op de actuele onderwerpen. Dit is de leidraad voor de komende vier jaar. 

De SGP legt concreet uit waar ze voor gaat!

Vandaag Speerpunt - 3. Zorg en Welzijn

SGP wil zorg met optimale keuzevrijheid die past bij de levensovertuiging en kiest voor de maximale ruimte van het persoonsgebonden budget (PGB) . 

Iedereen wil graag geholpen worden, zoals hij of zij dat persoonlijk zelf wil. Dat vraagt om een stuk maatwerk. Met een PGB wordt zorg mogelijk die aansluit op ieders persoonlijke levensvisie. 

Bij een PGB krijgt u een geldbedrag, waarmee zelf de zorg of een voorziening ingekocht wordt. Het alternatief is zorg in natura, waardoor de
voorziening gekozen en geleverd wordt door de gemeente.