30 januari 2017

Uitnodiging: informatieavond


In verband met het terugtrekken van de fractie uit de coalitie op 21 december 2016 en de aankondiging van wethouder Tymon de Weger over zijn aftreden, nodigt de fractie u als leden en belangstellenden uit voor een achterbanraadpleging op D.V. 6 februari. Tijdens deze avond zullen we terugblikken op wat er gepasseerd is, en vooruitkijken naar de komende periode. We hopen u uit te leggen hoe wij tot deze stappen gekomen zijn, en wat onze visie is op de samenwerking binnen de raad van Woerden en hoe het bestuur van de gemeente er tot de verkiezingen DV maart 2018 uit zou moeten zien.

Het programma onder leiding van Johanna van der Meer
(PR- en communicatie functionaris CU Woerden) ziet er als volgt uit:

  • Opening door Jan de Wildt (bestuursvoorzitter SGP Woerden) met schriftlezing en gebed
  • Korte introductie door fractievoorzitter Simon Brouwer
  • Toelichting door Tymon de Weger, oud-wethouder
  • PAUZE
  • Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de fractie, wethouder en besturen en om met elkaar in gesprek te gaan
  • Afsluiting door Lia Noorthoek (bestuursvoorzitter CU Woerden)
  • Napraten met een hapje en drankje

We hopen op een grote opkomst, waarin volop ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan!

Namens de fractie hartelijk welkom,

Simon Brouwer
Fractievoorzitter CU-SGP Woerden