26 november 2020

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Uitnodiging ledenbijeenkomst SGP afdeling Woerden

 

Beste leden en belangstellenden van de afdeling SGP in Woerden.

Fysiek bij elkaar komen is voorlopig helaas nog niet aan de orde. Daarom hebben we besloten een digitale bijeenkomst te organiseren. Er zijn belangrijke thema’s te bespreken die ons allemaal aangaan. Onze fractieleden zoeken daarom naar een moment om u te ‘ontmoeten’ en toe te lichten hoe we er op verschillende gebieden in Woerden voor staan. Daarnaast willen ze graag met u delen wat het beleid is dat door de fractie van CU/SGP bepleit wordt in de gemeenteraad. Vanzelf is de dialoog met u waardevol. De fractieleden horen daarom graag uw mening en leren van uw interpretatie ten aanzien van de te behandelen onderwerpen.

De fractieleden praten u bij op de volgende onderwerpen:

  • Verkeer - Woerden oost.
  • Bedrijven - schuifruimte.
  • Effect van Corona op de financiën van de gemeente en wat merken we daarvan.

Vooraf worden met u, na de opening, nog een tweetal huishoudelijke zaken besproken: - uitslag van de bestuursverkiezing - vaststellen kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst die we DV 17 december 2020 hopen te houden. We starten om 20.00 uur. U kunt deelnemen via deze link (klik op de blauwe link)(mocht er om een wachtwoord gevraagd worden, dan is dat 010647)Wij hopen van harte dat we u op deze wijze mogen ‘ontmoeten’.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Jaap Dijkgraaf, voorzitter.