21 december 2016

Verklaring n.a.v. winkelopenstelling op zondag


Bekijk hier de verklaring zoals die is uitgesproken door fractievoorzitter Simon Brouwer:

https://www.youtube.com/watch?v=xeOgS242jNc&app=desktop

 

De conclusies in het rapport zijn dat een meerderheid van de Woerdense samenleving
de winkels op zondag open wil. Die conclusies worden door andere fracties omarmd. Daarom wil ik na alles wat er al gezegd is namens mijn fractie volstaan met een verklaring.

 

De fractie ChristenUnie/SGP wordt door sommige mensen en de media afgeschilderd als
gijzelaar. Wij zouden de coalitie gijzelen en zo de democratie om zeep helpen.
Christenen drukken zo hun wil door om de meerderheid van Woerden op te zadelen
met gesloten winkels op zondag terwijl de hele omgeving op zondag open is.

 

Voorzitter, dit raakt ons. Iedereen die met ons een coalitie wilde aangaan, wist dat de zondagsopenstelling voor ons een zwaar punt is. Dit omdat wij er vast van overtuigd zijn dat een publiek rustmoment een groot goed is voor de samenleving. Het is goed voor iedereen, maar met name ook voor de kleine ondernemer. Het is ook goed voor het milieu.

 

En ja, wij zien de rustdag als een geschenk van God, een dag om op adem te komen. Er is tijd om met het gezin op te trekken, familiebanden aan te halen, eenzame mensen op te zoeken en naar de kerk te gaan.

 

In een land waar wij regeren door middel van het vormen van coalities is het dus ook heel
normaal dat er voor een regeerperiode afspraken worden gemaakt. Kiezers begrijpen heel goed dat dit zo werkt, zolang het maar eerlijk uitgelegd wordt.

 

Wij vonden het niet verstandig een onderzoek te doen naar iets waarvan we hebben afgesproken dat  gedurende deze regeerperiode de status quo gehandhaafd zou worden. Nu dit onderzoek er is en een meerderheid de winkels op zondag open wil, ontstaat een ingewikkelde situatie. Inwoners vragen naar wat ze willen en er vervolgens niets mee doen, zal het vertrouwen in de politiek nog verder doen afnemen. Wij begrijpen dan ook heel goed dat dit voor onze coalitiepartners een moeilijk begaanbaar pad is, indien zij niet bewegen.

 

Dit brengt ons bij wijze van samenvatting tot de volgende conclusie:

  • Wij betreuren deze de gang van zaken zeer. 
  • Wij zien de rustdag als een geschenk van God onze Schepper en een groot goed voor de samenleving. En als het gaat om de winkelopening op zondag hebben wij daar nooit twijfels over laten bestaan.
  • Wij zien – helaas - dat een meerderheid in Woerden het anders wil.
  • Wij merken dat de toon, met name op social media, fatsoensgrenzen overschrijdt en dat onze uitgangspunten soms belachelijk worden gemaakt.
  • Wij zien dat ondernemers actievoeren en de grenzen opzoeken dan wel overschrijden.
  • Wij zien dat alle andere fracties in deze raad het anders willen dan wij.

 

Alles overziende zien wij maar één weg en dat is terugtreden uit de coalitie. Met pijn in het hart, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het bestuur van deze gemeente. Maar ook omdat we voelen dat onze geloofwaardigheid op het spel staat.

 

Namens de fractie CU-SGP Woerden,

Simon Brouwer
Raadslid