18 april 2016

Vernieuwingen in het Sociaal Domein, wat is dat eigenlijk?

Vernieuwingen in het Sociaal Domein, wat is dat eigenlijk?

Een zorgcoöperatie door en voor inwoners van Zegveld die hulp, zorg en ondersteuning bieden of krijgen. Hiermee wil Zegveld Zorgt, zo heet de zorgcoöperatie, het welzijn van inwoners verhogen, zelfredzaamheid bij ziekte en ouderdom vergroten, en inwoners zo lang mogelijk en zelfstandig in het dorp laten wonen. Mooie uitgangspunten, rechtstreeks uit het hart van de Zegveldse gemeenschap. 

Dit is innovatie, betere samenwerking en samenhang tussen organisaties en inwoners van de gemeente Woerden. Voor zulke initiatieven is het sociaal investeringsfonds door de vijf coalitiepartijen in Woerden opgezet. Het gaat om mensen met een idee op het gebied van welzijn, gezondheid en werk & inkomen een steun in de rug te geven.

Dit fonds werd door gehele gemeenteraad van Woerden omarmd. Het heeft even geduurd voordat het investeringsfonds goed van de grond kwam, maar in 2015 is er volop aandacht voor gevraagd en zijn er veel aanvragen ingediend voor projectinvesteringen.   

Deze initiatieven moeten bijdragen aan nieuwe samenwerkingen tussen organisaties en/of burgers.  Fractieassistent Hugo Bulk van de fractie CU-SGP Woerden: “Veel verrassende projecten zijn inmiddels voortvarend van start gegaan. Een goed voorbeeld daarvan is Zegveld zorgt of Automaatje in samenwerking met de ANWB. Of het initiatief van Dorpshuis Harmelen voor de ontwikkeling van een dagbestedingsvoorziening in combinatie met sociale horeca. En zo zijn er nog veel meer initiatieven te noemen”.

Hugo Bulk: “Op initiatief van de fractie CU-SGP Woerden is er een amendement opgesteld om nog meer innovatie en efficiëntie te ontwikkelen binnen het Sociaal Domein. Raadsbreed wilden we het signaal afgeven naar de samenleving dat zorgverleners en burgers elkaar uitdagen tot vernieuwende ideeën en samenwerkingen”.  Dit amendement is door alle partijen aangenomen in de raadsvergadering van eind maart 2016. Alle zorgverleners, maar ook vrijwilligersorganisaties en burgers zijn van harte welkom om met nieuwe (gezamenlijke) ideeën te komen. Het fonds is nog beschikbaar in 2016 en 2017.  Via de website woerden.nl is meer informatie te vinden.