4 maart 2023

Verslag avond Duurzaamheid TechnoHub

Verslag van de bijeenkomst over ‘duurzaam en energiezuinig leven’ van SGP Woerden in de TechnoHub op 24 januari 2023.

Naar aanleiding van de avond heeft RplFm Eric de Jonge geinterviewd. 

 Download Hier het RplFm Verslag: interview RplFm

Aanwezig zijn circa 35 personen.

Onze voorzitter, dhr. G. Middelkoop, opent de bijeenkomst met het lezen van de schepping van het licht en van Psalm 8 over de grootte van de hemellichamen en over de mens: ‘Hoe heerlijk is uw Naam over de ganse aarde.’ In zijn openingswoord zegt hij dat wij heel klein zijn/ worden als wij zien op onze Schepper. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, maar deze aarde is niet maakbaar.
Vervolgens komen er vier inleiders met ieder een kwartier spreektijd aan het woord.

CU/SGP-fractielid Eric de Jonge trapt af. Als fractielid heeft hij o.a. duurzaamheid en energiebesparing in zijn portefeuille.
Onderwerpen die langs komen zijn o.a. grootschalige opwekking van energie, isolatie en energiebesparing, afval, tegengaan van voedselverspilling, klimaatadaptatie/ waterberging (Snel en Polanen stond pas blank). Er is in Woerden een duurzaamheidswinkel. Vaker fietsen is ook
positief voor heel veel zaken! Hij gaat in vogelvlucht langs de vele mogelijkheden die Woerden heeft om duurzamer of energiezuiniger te leven. Er gaat in Molenvliet niet geboord worden naar gas.

De 2e spreker is Jaap Dijkgraaf, directeur van DWA Gouda. Hij bespreekt het landelijk beleid omtrent duurzaamheid.
Eigenlijk is het niet Nederlands, maar Europees of zelfs op wereldniveau. Het begon bij het klimaatakkoord in 2016 en daar vloeit de verduurzaming van energieopwekking en vermindering van uitstoot uit voort. De CO2-uitstoot zorgt voor het broeikaseffect. Ondanks dat er veel windmolens worden gebouwd, hebben we de komende tien jaar nog
aardgas nodig. In de bouw wordt op dit terrein gewerkt met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en MPG (MilieuPrestatie Gebouwen). Soms zijn de eisen tegengesteld aan elkaar, maar soms ook leuk: DWA werkte mee aan het eerste drijvende kantoor in de haven van Rotterdam: een betonnen bak met daarin een warmtewisselaar en daarop een volledig circulair kantoor van hout gebouwd. De overheid vroeg zich af: is dit nu een boot of een gebouw?

De derde spreker is Koen Hordijk, voorzitter van energie coöperatie Woerden Energie: een onafhankelijke en zelfstandige organisatie. Zij zijn bezig met collectieven rond zonnepanelen op kleine en grote daken en grootschalige projecten als "zonneweides" en windenergie. Speerpunten zijn versnelling van energietransitie, lokaal eigendom van grootschalige projecten, bijdragen aan energiearmoede (mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen). Het elektraverbruik groeit momenteel flink door elektrische auto's en warmtepompen en het net raakt vol. Een leuk project is zonnegaard Barwoutswaarder = een zonneweide omringd door een bestaande boomgaardhaag. En: een drijvend zonnepark op de Cattenbroekerplas van 10 ha (van de 40 ha plas). De panelen brengen meer op door de schittering van het water. Daarnaast loopt ook energietuin Cattenbroek en windpark Reijerscop. Grote windmolens is de meeste energie tegen de laagste kosten.

Als vierde spreker hebben we Arie Plomp, directeur van Plomp Installatietechniek, actief in de particuliere sector, maar ook steeds meer in de zakelijke sector m.n. voedingsmiddelen/ kaas industrie / kaasboeren. Er werken circa 20 mensen. Koelwarmte wordt niet meer de lucht ingeblazen, maar gebruikt om warm water te maken voor schoonmaken. Bijvoorbeeld Kaptein kaas in Heiloo is volledig energieneutraal geworden en ook Vergeer Kaas in Bodegraven is volledig gasloos gebouwd. Particulier zijn ze vooral actief bij bestaande woningen. Bestaande woningen waren eerst ongeschikt voor een warmtepomp, maar door de huidige hogere energieprijzen is een
warmtepomp wel gevraagd. Hij ziet het meest in hybride systemen: warmtepomp in combinatie met een Cv-ketel. We kunnen nog lang niet zonder gas, waterstof is waarschijnlijk een goede oplossing.
TechnoHub is een initiatief vanuit het bedrijfsleven met als doel de oude LTS: leerlingen in de praktijk opleiden. De overheid gaf toestemming, maar het geld kwam vanuit bedrijven en subsidies (2,1 miljoen euro). TechnoHub heeft vier richtingen: bouw/wonen/interieur, mobiliteit/transport, elektra/installatietechniek/metaal en

mechatronica/robotica. De leerlingen zitten op een Woerdense VMBO en volgen op de TechnoHub enkele dagen praktijkonderwijs en verder lopen ze ook stage bij een lokaal bedrijf.
Arie Plomp geeft in de pauze een rondleiding in de TechnoHub.

Daarna is er een forumdiscussie o.l.v. Jan Baltus van de Lagemaat.

De eerste vraag gaat over geothermie - kan dat geen oplossing zijn? J. Dijkgraaf zegt dat we elektriciteit en warmte nodig hebben. Voor geothermie is de infrastructuur het probleem en ook de onzekerheid over de boring. E. de Jonge:
Woerden wil alle mogelijkheden open houden zelfs kleine
kernenergiecentrales. J. Dijkgraaf ziet dat niet als de oplossing, dus daar moet je niet op inzetten, dat duurt veel te lang.
Indertijd is er gezegd door Woerden dat ze inzetten op half wind- en half zonne- energie. Wil je als overheid betrouwbaar zijn, dan moet je deze lijn blijven volgen.
Vraag over 108 miljoen euro voor alle initiatieven van Woerden Energie tot 2030. 48 miljoen komt van particulieren (b.v. zonnepanelen op je dak) en 60 miljoen komt van de overheid. Globaal de helft hier van zijn ontwikkelaarskosten.
Bij meer stroomopwekking en -verbruik: hoe krijgen we de stroom op de juiste plek/ kan het net het aan? Is voor een transportbedrijf waterstof misschien een oplossing?
J. Dijkgraaf: waterstof wordt in de woestijn in Australië geproduceerd en in Duitsland afgeleverd omdat het daar het meest oplevert. Daar wordt het ter plekke gebruikt voor de industrie, dus wij moeten de komende 10 jaar daar niet te veel van verwachten. Transport en luchtvaart zullen waarschijnlijk vooral overgaan op biobrandstoffen.
Energie opwekken is 1, maar hoe kun je het ook lokaal opslaan? Dan ontlast je nl. het net. Waarom geen subsidie op batterijen zoals in België? J. Dijkgraaf: de batterij van elektrische auto is een oplossing. Die batterij kan 2 dagen een huishouden bedienen. We moeten elektriciteit slimmer gebruiken, b.v. de auto ook gebruiken voor elektriciteits-opslag en de vaatwasser overdag aan i.p.v. 's nachts.

Een wijkaccu kan een oplossing zijn, maar dan is een goede communicatie wel belangrijk want hierdoor is een projectje hierover in Woerden mislukt.
WE is een energie coöperatie en die regelt via Om Nieuwe Energie dat vraag en aanbod met elkaar in balans komen.
Tot 2030 108 miljoen euro nodig voor alle initiatieven? Dat is alleen elektriciteit, dus nog geen gas. Lokaal eigenaarschap is heel belangrijk, WE streeft naar 100%. Dan hou je het geld in de gemeenschap en daar kun je lokaal leuke dingen mee doen!
Gas uit Groningen: nu importeren we (schalie)gas met grote tankers = door winning en transport heel schadelijk voor het milieu, terwijl in Groningen 60.000 mensen wonen en we prima aardbeving bestendig kunnen bouwen, maar politiek gezien is winning in Groningen niet haalbaar, ook als bewoners royaal gecompenseerd worden.
Mijn Cv-ketel is 14 jaar oud; wat is het advies? Plomp: een nieuwe Cv-ketel is nog steeds een goed alternatief omdat oude woningen slecht werken met een warmtepomp.
Voor alle sprekers is een pakketje met verschillende kazen samengesteld.

J. Dijkgraaf besluit de bijeenkomst met gebed.