17 juni 2014

Visie Singel

De gemeente gaat het komende jaar de beschoeiingen aanpakken langs de Singel. Om te beoordelen hoe en waar cultuurhistorische elementen van de Singel versterkt kunnen worden, is dit voorjaar een onderzoek naar het vestingwerk uitgevoerd. Het resultaat hiervan is gebruikt bij het ontwikkelen van een conceptvisie op de renovatie van de Singel. 

Lees het complete persbericht in de bijlage

Persbericht Concept Visie Singel