17 december 2015

Vluchtelingen opvangen

Simon Brouwer

Woerden ving vluchtelingen op. Hoe ging dat?

“Het college had het verzoek gekregen voor noodopvang. Unaniem gaf de raad aan dat Woerden een steentje wil bijdragen. Veel inwoners boden spontaan hulp aan. Vluchtelingen voelden dat als een warme deken.”

 

Wat was jou bijdrage aan het debat?

“In mijn bijdrage heb ik gezegd: “Ik was vluchteling en gij hebt Mij gehuisvest.” Daarnaast heb ik nadrukkelijk aandacht gevraagd voor communicatie en verwachtingsmanagement. Het college heeft dat goed opgepakt en vertelt waar, wanneer en hoeveel vluchtelingen er kwamen.

 

Het ging mis… Woedend was je, zo schreef je op de website.

“Er kwam vrijdagsavonds een stelletje relschoppers. 20 man, donkere kleding, bivakmutsen op, vuurwerk in de hand. Ze braken door de omheining heen en probeerden de sporthal die voor de opvang werd gebruikt binnen te gaan. Vluchtelingen werden bang door de herrie. We hadden dat totaal niet zien aankomen. Het merendeel kwam ook van buiten Woerden. Dan ben je echt verkeerd bezig!”

 

Wat kun je dan doen als raadslid?

“Ik ben de volgende ochtend naar de sporthal gegaan om de mensen een hart onder de riem te steken. De situatie was toen nog erg gespannen. Diezelfde zaterdag heb ik het initiatief genomen voor een statement waarin alle fractievoorzitters dit geweld veroordeelden en afwezen.”

 

Hoe was de steun vanuit de achterban?

“Ook die boden spontaan hulp aan. Tegelijk leven er onderbuikgevoelens. Maar hoe kun je met droge ogen het Evangelie lezen waarin Jezus zich ontfermt over hoeren en tollenaren en zelf anderen veroordelen op grond van geloof of huidskleur? Hier liggen kansen voor kerken. Niet om zieltjes te winnen, wel om te laten zien wat christelijke barmhartigheid is.”

 

Arnold Versteeg

De SGP in Ede protesteerde tegen een groot AZC in Otterlo. Waarom?

“Omdat de verhouding van een AZC voor 600 vluchtelingen op 2500 inwoners veel te gortig is. Bovendien grenst de locatie aan schietbaan Harskamp. Dat is erg ongelukkig voor vluchtelingen met een geschiedenis.”

 

Moet Ede dan maar geen vluchtelingen opvangen?

“Nee, absoluut niet. In september stemden we bijna raadsbreed in met de noodopvang van 350 vluchtelingen op het voormalig kazerneterrein van Ede. En in 2014 hebben we een motie van de PvdA mee-ondertekend voor de komst van een AZC. Maar zo’n groot AZC, dat trekt de gemeenschap van Otterlo niet.”

 

Wat is dan wel een oplossing?

“Otterlo heeft al gezegd: plaats 100 vluchtelingen bij ons en we maken er iets moois van! Dan laten we heel Nederland zien hoe het kan. Het COA zal moeten inzetten op kleinere AZC’s. Daarvoor moet wel de Rijksoverheid geld geven. Je ziet dat in Nederland het draagvlak voor grote aantallen verminderd, terwijl een dorp als Otterlo best wil meedenken over kleinschalige opvang. Dat is een groot signaal!”

 

Het protest vanuit Otterlo was vrij heftig. Waar ging het mis?

“Er is slecht gecommuniceerd door het college. Ook is er geen draagvlak gezocht in dorp en raad. De onderhandelingen met het COA waren geheim. Opeens werd het bericht naar buiten gebracht, zonder raad en bewoners te informeren.”

 

Hoe leeft dit thema in de achterban?

“Het valt me op hoe positief men is. Er zijn ook kritische geluiden, maar de grote meerderheid zegt: “Dit is onze taak.” Niemand zegt: “Ik wil ze niet.” Onder jongeren leeft het wel wat geforceerder. Maar door goed uit te leggen, zeker in relatie met wat de Bijbel ons voorhoud, kan men ook wel meegaan.”

 

Door Henri Pool, De Banier 17 December 2015.