18 april 2014

Voortgang coalitieonderhandelingen

De fractie ChristenUnie-SGP heeft aan de informateur Frank Koen aangegeven dat wat ons betreft de vorming van een coalitie tussen CDA /D66 / PW en de ChristenUnie-SGP een voor de hand liggende keuze is. Gelet op de verkiezingsuitslag  is dit ook onze eerste te onderzoeken keuze. Het CDA is immers op 2 zetels afstand de grootste partij en zij zijn conform de afspraken aangewezen om de leiding bij de nieuwe coalitievorming te nemen.

Op dinsdagavond 8 april trok de informateur de conclusie dat de weg met het CDA niet meer begaanbaar is doordat andere partijen hebben aangegeven dat er onvoldoende basis is om verder te praten.  De vraag doet zich voor of hier het CDA als grootste partij recht wordt gedaan. Een partij die geen breekpunten op tafel heeft gelegd en ook nadrukkelijk aangaf te willen werken aan een verdere verandering van de veel besproken bestuurscultuur. Voor mijn fractie ligt dit zwaar op de maag. Wij hebben dit afgelopen maandag in de fractie uitgebreid besproken. Wij vinden dat er inhoudelijk op hoofdlijnen nagegaan moet worden of er overeenstemming te bereiken is.

Tegelijkertijd beseffen wij dat we te maken hebben met een politieke realiteit die ons tot een nieuwe afweging dwingt. Tijdens de schorsing  dinsdag 8 april hebben wij aangegeven het onderzoek naar het voortzetten van de huidige coalitie, aangevuld met Sterk Woerden in de gegeven situatie niet willen blokkeren. Verantwoordelijkheid dragen zit in de genen van onze partijen. Ook al gaan dingen anders en is het niet je eerste keus.

Na de eerste gesprekken met Hoogeveen als informateur is ons gebleken dat er wederzijds vertrouwen is om de formatiegesprekken te starten. Dit vertrouwen is ook gebaseerd op de samenwerking in de afgelopen periode.  Vanzelfsprekend zullen wij onze punten zoals o.a. onze zorg over het sociale domein, denk aan mantelzorg- en vrijwilligers ondersteuning, de zondagopening van winkels, het coffeeshopbeleid en verslavingspreventie nadrukkelijk aan de orde stellen.

Dus ja we gaan dit proces in maar wel met aarzeling in het hart vanwege het gevoel dat de grootste speler het veld voortijdig moet verlaten.