10 december 2014

Vuurwerk!

Het einde van het jaar 2014 en daarmee het begin van het jaar 2015 nadert. Dat betekent weer vuurwerk. Veel mensen kunnen ervan genieten. Maar vuurwerk betekent ook overlast voor mens en dier en schade. Begin dit jaar is dit onderwerp van gesprek geweest in de raad en is de toezegging door het college gedaan om met voorstellen te komen om overlast te beperken. De ChristenUnie-SGP vindt goede communicatie over de toegestane afsteektijden en handhaving van groot belang.

Na gesprekken met o.a. dorps- en wijkplatforms is het college met drie scenario’s gekomen.

  1. Geen vuurwerkvrije zones.
  2. Panden met rieten daken, dierenasiels en kinderboerderijen aanwijzen als vuurwerkvrije zone
  3. Scenario 2 met daarbij de binnenstad, het Brediuspark en Molenvlietpark als vuurwerkvrije zone.

Gelijktijdig is ook landelijk de overlast door vuurwerk onderwerp van gesprek geweest. Dit heeft geleid tot wijziging van afsteektijden. Vanaf dit jaar mag vuurwerk op oudejaarsdag worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer, zoals afgelopen jaar, vanaf ’s ochtends 10 uur. Hiermee wordt al beoogt gevaar, schade en overlast te beperken.

Met deze wijziging in het landelijk beleid is gekozen voor scenario 1, geen vuurwerkvrije zones. Vuurwerkvrije zones betekent namelijk ook handhaving. Het college geeft aan dat het de vraag is of er in de praktijk met de jaarwisseling wel voldoende kan worden gehandhaafd  wanneer gekozen wordt voor vuurwerkvrije zones. En onvoldoende handhaving schaadt het publieke vertrouwen in de overheid.

Dus scenario 1 met daarbij wel de volgende kanttekeningen van de fractie.

  • De gemeente zal met gebruikmaking van een communicatieplan de gewijzigde afsteektijden bekend maken.
  • De dagen voorafgaande aan de jaarwisseling zullen “vuurwerkkoppels” worden ingezet voor de handhaving. Het is gebleken dat dit een effectief middel is om overlast door vroegtijdig afsteken te beperken.
  • Volgend jaar dient er te worden geëvalueerd.

Communicatie en daadwerkelijke handhaving zullen van groot belang zijn voor het te behalen resultaatmet en voor onze inwoners.

We wensen u een goede jaarwisseling.
Henk van der Griendt
Namens de fractie ChristenUnie / SGP