9 september 2015

Welkom op de Dag van de Democratie!

Zaterdag 12 september is de Dag van de Democratie. Deze Dag is in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Nederland wordt de Dag gevierd. Met een reden: mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen.

Tijdens de Dag van de Democratie kunnen inwoners van 11.00 – 14.00 uur rondom het Oude Stadhuis aan het Kerkplein onder meer in gesprek gaan met gemeenteraadsleden. Vertegenwoordigers van alle acht raadsfracties in de gemeenteraad zijn aanwezig. Daarnaast wordt een ideeënbus geplaatst en kunt u zich inschrijven als gast van de raad.

Onze fractie hoopt u ook te ontmoeten.