28 januari 2014

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes stap dichterbij

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes stap dichterbij

Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de 26 gemeenten langs de Limes gaan samenwerken aan de UNESCO nominatie van de Romeinse Limes. Hiertoe ondertekenen minister Bussemaker en de portefeuillehouders van de provincies en gemeenten op 27 januari een intentieverklaring. Nederland gaat samen met Duitsland de Romeinse Limes voordragen.  Gedeputeerde van Cultuur in de provincie Gelderland Annemieke Traag, namens de samenwerkende provincies: ‘Een UNESCO nominatie betekent internationale waardering voor dit unieke en waardevolle erfgoed en biedt ook kansen voor de ontwikkeling van toerisme’.

De Romeinse Limes

De Romeinse Limes markeert de grens van het uitgestrekte Romeinse rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De archeologische resten in dit gebied zijn goed bewaard gebleven en geven een zeldzaam inkijkje in deze grenszone van het Romeinse Rijk. Archeologisch onderzoek in de grenszone heeft Romeinse forten, nederzettingen en delen van de Romeinse weg blootgelegd. De voordracht van de Romeinse Limes in Nederland betekent een uitbreiding van drie onderdelen van de Limes die al op de Werelderfgoedlijst staan:  in Engeland, Duitsland en Schotland. Wanneer de Romeinse Limes in Nederland hieraan toegevoegd wordt, vormen deze onderdelen het grootste archeologische monument van Europa. De Romeinse Limes verbindt Nederland met de overige landen die ooit onderdeel uitmaakten van dit wereldrijk.

De intentieverklaring

Met de verklaring wordt de gezamenlijke ambitie onderstreept om de Romeinse Limes als Werelderfgoed voor te dragen. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop partijen samenwerken. De verklaring is een belangrijke stap in het nominatieproces. Gemeenten, provincies en het Rijk hebben echter ook nog een hoop huiswerk te doen. De eerste stap is het bepalen welke onderdelen van het gebied wel en niet kunnen worden voorgedragen en hierover in overleg te gaan met eigenaren en andere belanghebbenden. Het streven is de Romeinse Limes uiteindelijk op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.