6 juni 2013

Wijkschouw Schilderskwartier

Afgelopen zaterdag was de wijkschouw van wijkplatform Schilderskwartier. Na een bakje koffie een een welkomwoord van voorzitter Theo Streng gingen we op deze frisse zaterdagmorgen op de fiets de wijk door. Er was een leuke afwisselende route gepland, met naast punten ter verbetering ook punten waar het goed gaat.


Jakko de Kort aan het woord in de Plint en bij de oversteek Jan Steenstraat

Bij de school op de Jan Steenstraat hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de snelheid van het verkeer er uit te halen. De gedachte is dat kinderen die via het paadje Jan Steenstraat/Anton Mauvestraat oversteken, geneigd zijn om rechtuit over te steken en zodoende moeten ze 2 straten oversteken om op school te komen. Niet ideaal, maar hoe los je dat op?

De locatie waar vroeger de school was, ligt al geruime tijd braak door het faillissement van Heddes, en het (weliswaar afgesloten) terrein wordt gevaarlijk genoeg ook door jeugd gebruikt als spannende speelplaats. Wie is hier verantwoordelijk? Terecht werd hier op gewezen door een bezorgde ouder op de scherpe paaltjes die er staan. Het is toch erg belangrijk om altijd de klachtenlijn te bellen, zodat het opgelost kan worden.

Het kunstwerk op de hoek bij de christelijk gereformeerde kerk wordt wellicht door het wijkplatform geadopteerd. Mooi initiatief daar dit kunstwerk niet meer op de lijst van te onderhouden kunstwerken van de gemeente wordt gevonden. Zowel kunstenaar als een wijkbewoner willen het graag behouden en zullen hiermee aan de slag gaan!

De oversteek van de Rembrandtlaan, is een lastig punt. Er wordt hard gereden, maar geeft een zebrapad geen vals gevoel van veiligheid? De doorgaande route naar de scholen kan evt ook via het winkelcentrum gaan, dus ook een stuk gewenning van een andere route kiezen? De fijnstof wordt door zowel raadsleden als bewoners over doorgepraat. Wellicht een idee om de aanslag die op de balkons ligt te laten analyseren?

Na bij Babylon te hebben gekeken (wat ziet dat er als een fort uit) en met de jongerenwerker gesproken te hebben over combinatiefunctionarissen en wat die wel of niet moeten doen aan 12+ jeugd, vervolgen we onze toch door het Brediuspark. Ook hier zijn mooie particuliere initiatieven die kansrijk zijn, we juichen het toe als het een mooi toegankelijk park blijft. Een parel middenin Woerden tenslotte.


Tot slot fietsen we met de oren open door de Ridderstraat. De nieuwe klinkers, sommige door wethouder van Tuijl persoonlijk gelegd, zijn echt superstil. Ook de communicatie is perfect verlopen, een zeer betrokken ambtenaar waar men zeer tevreden over is. De verzuchting klonk meteen, kunnen we dit niet overal in Woerden doen?

Nadat we in de Plint nog even op temperatuur konden komen en nakletsen, kwam rond de klok van 12 uur een eind aan deze wijkschouw. Wijkplatform Schilderskwartier bedankt voor de gastvrijheid en constructieve wijze waarop knel- en juichpunten getoond werden aan de aanwezig politici.