10 januari 2015

Wijziging fractievoorzitterschap ChristenUnie/SGP Woerden

Nu na het aftreden van wethouder Cor van Tuijl, en de succesvolle zoektocht naar een opvolger in de persoon van Tymon de Weger afgerond is, wijzigt er ook binnen de fractie het een en ander. Op de eerste fractievergadering van het nieuwe jaar is de afspraak tussen ChristenUnie en SGP vormgegeven. Die afspraak staat al enkele jaren, en gaat over het fractievoorzitterschap. Als fractie voelen we ons echt één fractie, maar de achterban bestaat natuurlijk uit twee partijen. Om die beide goed vertegenwoordigd te laten zijn, is de afspraak gemaakt dat altijd de wethouder van de ene partij, en de fractievoorzitter van de andere partij zal zijn.

Per januari 2015 mag ik dus als fractievoorzitter gaan opereren. Als opvolger van Henk van Dam, die dit de afgelopen 2,5 jaar op een gedegen manier gedaan heeft. Een mooie uitdaging om op deze manier dienstbaar te zijn en de fractie optimaal te laten functioneren. Gegrond op de Bijbel, gaan we samen voor het zo goed mogelijk besturen van de prachtige hoofdstad van het Groene Hart.

Over enkele weken zullen we als fractie met elkaar nadenken over speerpunten die we dit jaar actief willen oppakken. Daarnaast zal ik natuurlijk regelmatig overleg hebben met wethouder Tymon de Weger en bij de formele zaken die het besturen van een gemeente met zich meebrengt, zoals het presidium van de gemeenteraad, onze inbreng verwoorden.

Juist in deze week waarin er zoveel gebeurd is in de wereld, waarin de vrijheid van meningsuiting uitgebreid in het nieuws is geweest, beseffen we ons hoe rijk we gezegend zijn om politieke verantwoordelijkheid te kunnen en mogen dragen en onze mening naar voren te kunnen brengen.