13 november 2013

Winkelopening op zondag?

De fractie ChristenUnie/SGP is verrast door krantenberichten en inmiddels ook door borden langs de weg met de mededeling dat Jumbo-supermarkt nu ook op zondag de winkeldeuren openzet. Dit terwijl, overeenkomstig de bestaande regeling, op 5 november jl. de loting heeft plaats gevonden om te bepalen welke 3 levensmiddelenwinkels de komende tijd op zondag open mogen zijn. Ook wordt er gesproken over 12 koopzondagen terwijl er slecht mogelijkheid is tot 8 koopzondagen.

Fractievoorzitter Henk van Dam heeft hierover vragen aan het college gesteld:  “Wij willen zuinig zijn op de zondag als rustdag en vragen ons  af of een beroep op het aantal koopzondagen geen oneigenlijk gebruik van de regelgeving is”.

Daarnaast is het opmerkelijk dat slechts één winkel de deuren opent op de zondag terwijl de koopzondagen per gebied van winkels wordt geregeld. De verlening van de vergunning heeft dus ook effecten voor omliggende winkeliers. De fractie is benieuwd in welke mate er overleg is geweest met de winkeliers in dit gebied.

Uit eerder onderzoek van de ChristenUnie en de SGP is gebleken dat een overgrote meerderheid van de winkeliers niets ziet in meer openstelling van winkels op zondag. De huidige mogelijkheden om op zondag open te gaan worden zeer beperkt gebruikt.

Het onderzoek vindt u hier: Notitie Winkelopenstelling op zondag

De volgende vragen heeft de fractie aan het college gesteld:

1. Is het juist dat art. 5 van de Verordening Winkeltijden gaat over het aanwijzen van maximaal 8 koopzondagen (zon-en feestdagen) voor een deel van Woerden?

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen?

3. Kan het college aangeven voor welke delen van Woerden dit dan geldt?

4. Heeft het college op basis van dit artikel ontheffing verleend aan Jumbo-supermarkt om de rest van het jaar de winkeldeuren op zondag te openen?

5. Zo ja hoe verhoudt zich dit dan tot art. 5 lid 1,2 en 3 van de Verordening Winkeltijden en wat betekent dit voor andere winkels in Woerden?

6. Zijn er in het deel van Woerden waar Jumbo-supermarkt in valt nog andere zon- en feestdagen (dan genoemde 8 dagen) aangewezen in het kader van art. 5 van de Verordening Winkeltijden?