4 maart 2016

Woerden moet veiliger

Wie zou niet willen leven in een verbonden, betrokken en verantwoordelijke samenleving. Voorwaarden voor zo’n samenleving zijn veiligheid en leefbaarheid. Geweld en overlast doen een inbreuk op het veiligheidsgevoel en roepen terecht grote verontwaardiging op.

 In Woerden is de laatste tijd het aantal inbraken en berovingen op straat verontrustend toegenomen.  Het lijkt er op dat een georganiseerde groep actief is. Hier heeft de overheid een nadrukkelijke taak. Dit is de aanleiding voor ons om samen met Sterk Woerden en de VVD vragen te stellen in de Commissie Middelen.  De fractie CU/SGP vindt het aanpakken van criminaliteit en overlast erg belangrijk. Dit betekent dat de overheid aan de ene kant grenzen stelt  en zorgt voor naleving van regels. Aan de andere kant moeten de problemen worden aangepakt die de oorzaak zijn voor criminaliteit en onveiligheid.  Als eerste is dus de politie en justitie aan zet om de veroorzakers van criminaliteit en overlast op te sporen en aan te pakken . Wat de CU/SGP betreft mag hier wel een tandje bij. Daarnaast moeten we ook inzetten op het voorkomen van criminaliteit. Hier moet de overheid samen met inwoners optrekken. Maatschappelijke instellingen buurtwerkers platforms en ondernemers, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Veiligheid is een thema wat we integraal moeten oppakken. Initiatieven als Burgernet, Waaks en  WhatsApp groepen helpen hierbij. Kortom ook inwoners kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van hun wijk en dorp. Verdachte situaties moeten ook meer worden gemeld via 112. Hoe sneller de melding hoe groter de pakkans.

 

Henk van Dam, raadslid

Rondvraag Commissie Middelen d.d. 8 maart 2016

  1. De laatste tijd hebben in Woerden een aantal inbraken en incidenten plaatsgevonden (o.a. overvallen Molenvliet, Brediuspark, branden Oud en Nieuw)  waarover wij ons zorgen maken. Veel inwoners maken zich bij deze toename van de criminaliteit ongerust. Wij vinden dat de overheid een nadrukkelijke rol heeft als het gaat om het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
  2. Tijdens de commissievergadering Middelen van 9 februari is dit agendapunt in aanwezigheid van de politie besproken. De inbreng van de politie bleef beperkt tot een aantal opmerkingen die wat ons betreft om een vervolg vragen.
  3. De tijd ontbrak om als commissie dieper van gedachten te wisselen over oorzaken en aanpak van de toenemende criminaliteit in Woerden.
  4. Er is een RIB toegezegd om de aanpak ook openbaar te kunnen bespreken.

Bovenstaande is voor de Fractie ChristenUnie/SGP, Sterk Woerden en de VVD aanleiding voor de volgende vragen.

  1. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat er in Woerden met betrekking tot de toenemende criminaliteit een zorgelijke situatie aan het ontstaan is?
  2. Is de burgemeester bereid om op korte termijn een (besloten) bijeenkomst  in het bijzijn van de politie te beleggen om oorzaak en aanpak van de toenemende criminalisering te bespreken?
  3. Kan  het college aangegeven wanneer de RIB met betrekking tot dit onderwerp in de commissie kan worden besproken (dus kennelijk niet in maart maar in april).

Namens de Fractie Christen Unie SGP, Sterk Woerden, en de VVD

Henk van Dam, ChristenUnie/SGP

Wout den Boer, Sterk Woerden

Ingrid Berkhof, VVD