22 januari 2014

Woerdense Courant - Verkiezingen 2014: SGP

Een overheid die er is voor mensen die het echt nodig hebben en die zich verre houdt van wat overbodig is. Dat is de kern van de boodschap in het verkiezingsprogramma van de SGP. “Wat ons betreft betekent dat een niet al te bemoeizuchtige gemeente, minder ambtelijke capaciteit, meer initiatief bij de inwoners laten,” zegt lijsttrekker Simon Brouwer, vader van vier kinderen. “De SGP is nog een mannenpartij maar mijn vrouw steunt de SGP uit overtuiging. Zij biedt mij de ruimte voor dit werk, dat zonder haar steun niet zou gaan.” De verkiezingsboodschap ‘Naar de Kern’ is helder. Vanzelfsprekend is de kern die door alles heenloopt de Bijbel. “Heel nadrukkelijk zichtbaar als we het over zondagsopenstelling hebben. We zijn zelf bij winkels langs gegaan om van ondernemers te horen wat ze hiervan vinden. Wat blijkt? 80% wil niet open op zondag en het merendeel baseert dat niet op religieuze gronden.” Kleine zelfstandigen kunnen dit niet behappen en de omzet verschuift naar het grootwinkelbedrijf,” zegt Brouwer die sales manager is bij een zoetwarenfabrikant. Brouwer roept de gemeentelijke organisatie op kansen te benutten en niet alleen risico’s te zien. “Er zijn veel mensen die bij de gemeente aankloppen met ideeën maar als je 3-4 weken moet wachten is de animo weg. Een nieuw winkeltje beginnen kun je ook in 14 dagen regelen.” De in Zegveld getogen SGP-voorman wil ook meer ruimte geven aan kernen en wijken. “Wij pleiten voor een eigen wijkbudget zonder al te veel regeltjes. Geef de mensen de ruimte om dit naar eigen inzicht te besteden. Of het nu een buurtbarbecue is of een brug.” Het gaat om het bevorderen van de samenhang. “Misschien moeten we genoegen nemen met een verslag van 1 A4 achteraf.” Op die manier is er ook minder ambtelijke ondersteuning nodig  en kan de overheid iets doen voor degenen die het echt nodig hebben, de vrijwilligers en mantelzorgers. “Zij moeten kunnen aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning bij het opzetten van een netwerk en het hulp vragen aan hun omgeving.” Daar kunnen kerken, diaconieën, Stichting Present en Stichting Ontmoeting ook heel veel in betekenen. Samen met Welzijn Woerden die hiervoor geld krijgt. “Deze organisaties kunnen met relatief weinig middelen signaleren waar mensen tegenaan lopen. Daarmee hebben we goud in handen.” 

Lijstverbinding
“De samenwerking met ChristenUnie beviel goed deze raadsperiode,” aldus Brouwer, het nieuwe SGP-gezicht in Woerden na 20 jaar Cor van Tuijl. “Het pakte goed uit, maar we hebben nog geen gezamenlijke kiesvereniging en gaan dus afzonderlijk de verkiezingen in.” De intentie tot samenwerking is wel opnieuw door beide partijen uitgesproken. 

Bron: Woerdense Courant 22-01-2014. Foto: Winny van Rij