18 april 2017

Zegveld Zorgt! Hulp door en voor Zegvelders!


Aanvankelijk was het doel om de oudere inwoners van Zegveld met hulp en zorg van dienst te zijn zodat zij langer in Zegveld kunnen blijven wonen.  Inmiddels is het takenpakket breder geworden. Gezinnen, alleenstaanden ouderen en jongeren kunnen bij Zegveld Zorgt aankloppen met hun vragen over hulp en zorg. Zegveld Zorgt zal dan doorverwijzen of hulp proberen te regelen via bestaande vrijwilligersorganisaties. Hier wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld de NPV.

De centrale spil in het geheel is de dorpsconsulent. Hiervoor is Henk Oskam in samenwerking met de gemeente benoemd. De consulent is het gezicht van Zegveld Zorgt. Bij hem kunnen alle inwoners terecht met hun vragen over zorg, hulp en ondersteuning. Dit functioneert inmiddels al bijna een jaar. We zien dat steeds meer mensen de dorpsconsulent weten te vinden. Zo wordt de zelfredzaamheid van inwoners vergroot en wordt voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip raken.

De fractie CU-SGP Woerden heeft dit initiatief steeds voluit gesteund. Juist nu de rijksoverheid zich meer en meer terugtrekt zullen we weer meer naar elkaar moeten omzien. Dit spoort ook met bijbels gegeven onze naaste lief te hebben. We zijn ook blij dat het college van B&W en de gemeenteraad de oprichting van ZegveldZorgt mogelijk hebben gemaakt.

Ook wil Zegveld Zorgt door allerlei activiteiten het welzijn van de inwoners bevorderen. Te denken valt dan  boodschappen doen, een ommetje maken met een rolstoelgebruiker, organiseren van een vorm van dagopvang voor ouderen en een het regelen van een maaltijdvoorziening. Ook zijn er thema-avonden over verslaving en dementie belegd. De fractie juicht dit toe en zal dergelijke initiatieven ook in de toekomst blijven steunen.

Henk van Dam
Raadslid CU/SGP Woerden