31 juli 2017

Zijn Woerdense zwembaden wel echt veilig?


Een aantal jaren geleden vond er in een zwembad in Tilburg een dodelijk ongeluk plaats.

De oorzaak daarvan was een geluidsbox die met roestvrijstaal bevestigd was en naar beneden viel. Uit onderzoek bleek dat roestvrijstaal door chloor (en chloordampen) wordt aangetast en daardoor kan breken. Besloten is toen om roestvrijstaal in overdekte zwembaden te verbieden.

Alle overdekte zwembaden en verantwoordelijke gemeenten in Nederland kregen de opdracht om te inventariseren of er gevaarlijk staal in het zwembad aanwezig is. Half juli 2017 bleek dat slechts 20 procent van de zwembaden een dergelijke inventarisatie gemaakt heeft en dat zo'n 80 procent van de overdekte zwembaden mogelijk nog niet voldoet aan het Bouwbesluit.

Als er gevaarlijk roestvrijstaal aanwezig is, moet de eigenaar dit laten verwijderen of vervangen om te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen. Gemeenten hebben de taak te controleren of zwembaden voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Omdat 80% van de overdekte zwembaden mogelijk nog niet voldoet aan het bouwbesluit wil minister Plasterk voor 15 oktober 2017 van de gemeenten weten wat de controles hebben opgeleverd. Als zwembaden niet meewerken kunnen ze een dwangsom opgelegd krijgen of (tijdelijk) gesloten worden. Het gaat om (openbare) zwembaden, maar ook om binnenbaden in bijvoorbeeld hotels, sportcomplexen, vakantieparken en zorginstellingen. Daarom heeft de fractie CU-SGP Woerden vragen aan het college gesteld naar de Woerdense situatie.

Namens de de fractie wil ik weten hoe de Woerdense zwembaden eraan toe zijn. Is er gevaarlijk staal aanwezig en als dat zo is, wanneer voldoen de zwembaden aan de wettelijke eisen en is het gevaarlijke staal vervangen? Tilburgse toestanden wil de fractie CU-SGP Woerden voorkomen!

Hugo Bulk
Commissielid Welzijn

 

Fractie CU-SGP Woerden