8 december 2015

Zuinig zijn op wijk- en dorpsplatforms

In Woerden functioneren al geruime tijd wijk- en dorpsplatforms. Enthousiaste vrijwilligers  die zich inzetten om de belangen van hun wijk of dorp te behartigen. Wat onze fractie betreft een pluim op de hoed van deze vrijwilligers. Inwoners worden steeds meer bij het beleid van de gemeente betrokken. Maar de communicatie met onze inwoners kan en moet nog beter. Hier vervullen wijk- en dorpsplatforms een belangrijke rol. Reden voor de fractie ChristenUnie/SGP om juist hen eens aan tafel te vragen voor een open gesprek met de gemeenteraad. Waar lopen zij tegenaan? Hoe kan het beter? Zij zijn het immers die zich vaak met enorm veel geduld en doorzettingsvermogen inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Fijn dat onze motie in de raadsvergadering van 29 oktober unaniem is aangenomen. Raadsbreed gaan wij dus nu het gesprek aan. Wij zijn daar blij mee. We denken dat we ook veel van hen kunnen leren. De gemeenraad neemt zo zelf het initiatief om te luisteren naar wat er bij de platforms leeft. Zo laten we ook zien dat wij hun werk waarderen. Wij moeten zuinig zijn op deze platforms die zo ontzettend veel goed werk doen voor hun wijk of dorp.

 

Henk van Dam, raadslid