Eric de Jonge

Raadslid

Achtergrond
Ik ben geboren en opgegroeid in Barendrecht. Na mijn jeugd heb ik HBO informatica & bedrijfskunde gestudeerd. Sinds 2002 woont ik in Woerden. Ik ben getrouwd met Hanneke en samen hebben we drie zoons. We gaan naar de kerk aan de Oudelandseweg, de Gereformeerde Gemeente in Woerden.

Ik woon aan de Singel net buiten het centrum (bomen en bloemenbuurt). Elke dag geniet ik van het prachtige uitzicht op het water, de bomenrij, de molen en de mensen van en naar het centrum. Vooral sinds COVID-19 fiets en wandel ik veel in de omgeving. Vooral het Bredius is favoriet. 

In 1971 was Barendrecht nog een dorp onder de rook van Rotterdam, omringd door groen en boerderijen. Voor mijn werk wilde graag centraal wonen in het groene hart. De keuze viel op Woerden. In mijn dagelijks werk ben ik actief als procesarchitect. Op dit moment voer ik een grote opdracht uit bij de ministeries van EZK en LNV.

Politiek
Op dit moment (01/2022) ben ik tien jaar actief in de gemeenteraad. In de raad richt ik me op verplaatsen (mobiliteit) en economie. Belangrijke dossiers en onderwerpen zijn op dit moment de te realiseren Rembrandtbrug, een mogelijke oostelijke randweg en de fietser op nr. 1. 

Ook vind ik het creëren van de mogelijkheid voor Woerdense bedrijven om uit te breiden of te verplaatsen belangrijk. Alleen zo houden we een sterke Woerdense economie. Verder houd ik me bezig met ruimtelijke ordening, de omgevingswet en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Persoonlijk
De Bijbel is mijn leidraad en inspiratiebron. Ik vind goed contact met de inwoners en dorps- en wijkplatforms van groot belang. Ook is een goed contact met de ambtelijke organisatie, het college en de raad onderling essentieel om Woerden te besturen.

Als je iets wilt delen of vragen, aan de rechterkant staan mijn contact gegevens.

Hartelijke groet, Eric de Jonge

Terug naar overzicht