25-04-2015 thumbnail

Nieuwsbrief SGP Woerden

De nieuwsbrief van de SGP Woerden is weer uitgekomen. Hierin leest u diverse bijdragen vanuit bestuur en fractie.

SGP breed Lees verder >
20-04-2015 thumbnail

Ledenvergadering en Vuile.. lege of gevouwen handen?

Dilemma’s tussen principiële en besttuurlijke verantwoordelijkheid in de prakttijk. We leven in een tijd waarin veel christelijke waarden en normen aan de kant geschoven lijken te worden. Normen en waarden, gebaseerd op de Bijbel, die tot voor kort breed in de samenleving gedeeld werden, worden nu door veel partijen terzijde geschoven. Denk maar aan de winkelopenstelling op zondag, evenementenbeleid, wel of niet crematorium, wel of niet verlenen van subsidies en dit kan nog met veel onderwerpen uitgebreid worden.

Lees verder >
18-04-2015 thumbnail

Vragen dance event Cattenbroekerplas

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan recreatieplas Cattenbroek heeft Eric de Jonge namens de ChristenUnie/SGP fractie reeds aandacht gevraagd voor de “Woerdense maat” van het eenmaal per jaar toegestane evenement. Inmiddels is bekend geworden dat er een danceparty zal worden georganiseerd, waar meer dan 4.000 mensen op af zullen komen. Omwonenden maken zich ongerust over geluidsoverlast, maar ook over de veiligheid (er is slechts 1 toegangsweg). De vergunning is nog niet afgegeven, maar de kaartverkoop was reeds begonnen. Dat schept voor bewoners onduidelijkheid en vergroot de argwaan.

Uit de fractie Lees verder >
Meer nieuws