21-10-2016 thumbnail

College legt opnieuw een sluitende begroting voor, voor 2017-2020

Dit is al weer de derde begroting van deze bestuursperiode. Een sluitende en realistische begroting wat CU-SGP Woerden betreft. Onlangs bevestigde ook de accountant dat Woerden financieel gezond is. Dit is ook een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma en van deze coalitie.

Uit de fractie Lees verder >
06-09-2016 thumbnail

Aftreden VVD-wethouder Schreurs

De fractie CU-SGP Woerden werd vandaag overvallen door het plotselinge aftreden van wethouder Schreurs vanwege gezondheidsredenen.

Uit de fractie Lees verder >
13-07-2016 thumbnail

Gewoonterecht in Gemeente Woerden

Nadat de randwegen rond Harmelen zijn geopend heeft de Dorpsstraat en aangrenzende pleinen een reconstructie ondergaan. Het resultaat mag gezien worden en is prachtig. Op 2 juli jl. is hier op feestelijke wijze aandacht aan gegeven. Raadslid Henk van der Griendt was er aanwezig namens de fractie CU-SGP Woerden.

Uit de fractie Lees verder >
08-07-2016 thumbnail

Mijnbouwwet en Woerden

De afgelopen weken zijn, in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de mijnbouwwet, de nodige mails heen en weer gegaan. Als fractie van ChristenUnie/SGP Woerden hebben we beide landelijke fracties gevraagd nadrukkelijk ook de belangen van Woerden voor ogen te houden.

Uit de fractie Lees verder >
01-07-2016 thumbnail

Zondagsopenstelling winkels in Woerden

Donderdag 30 juni jl. debatteerde de gemeenteraad over 2 moties aangaande de mogelijke zondagsopenstelling van winkels in Woerden. De bijdrage van fractievoorzitter Simon Brouwer is hieronder integraal overgenomen.

Uit de fractie Lees verder >
27-06-2016 thumbnail

Passend onderwijs Woerden 2016

Als het gaat om onderwijs volgt de CU-SGP fractie kritisch hoe Passend Onderwijs vormgegeven wordt. Het is ook één van de belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma. Wat ons betreft krijgen alle kinderen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Uit de fractie Lees verder >
Meer nieuws